Съвременни технологии и инвестиционна сигурност

Бианор Холдинг обединява и ръководи група от високо-технологични компании предлагащи широк набор от специфични ИТ услуги.

Холдингът формира общата концепция за бизнес развитие на групата и на отделните компании в нея с цел постигане на оптимални бизнес резултати и минимизиране на рисковете за инвеститорите.

Инвестиции във високи технологии

Ние създаваме условия за сигурни инвестиции в ИТ бизнес основан на сериозен опит, внимателен подбор и разнообразен клиентски профил.

Подход

Холдингът създава и въвежда цялостната концепция по стратегическото развитие на групата. Това се прави, с оглед на индивидуалната специализация, експертиза и ресурси на всяка дъщерна компания. Целта е разширяване на клиентското портфолио и намаляване на риска от непредвидени пазарни промени.

Портфолио

Дружествата в групата разработват специализирани софтуерни решения за стартиращи бизнеси и утвърдени корпорации в Европа и Северна Америка. Клиентското портфолио е изключително разнообразно, като обхваща компании от технологичната, телекомуникационната, медийна, финансова, отбранителна индустрия и обществения сектор.

Управление

Бианор Холдинг е акционерно дружество, чийто акции се търгуват на БФБ (БФБ: 5BI). Ръководното тяло на холдинга се състои от Съвет на директорите и изпълнителен директор. Всички те, както и управителите на дъщерните компании, са професионалисти с над 20-годишен опит в ИТ бизнеса или финансово-банковото дело.

Дъщерни компании

Бианор Сървисиз

“Бианор Сървисиз” ЕООД е 100% собственост на Бианор Холдинг. Компанията проектира, разработва и внедрява специализирани софтуерни решения по поръчка на клиента. Сред клиентите на компанията се нареждат имена като NATO, Indra, Thales, Rheinmetall, IBM, AT&T, Duracell, A1, Nova Broadcasting Group, US Library of Congress и др.

Bianor Inc

Bianor Inc е втората дъщерна компания в групата на Бианор Холдинг. Компанията е регистрирана в САЩ през 2007 година. Bianor Inc представлява Бианор Сървисиз в Северна Америка, като по този начин значително повишава ефективността в процеси на продажба на услугите на сестринската компания.

Новини

Стартира проект за изграждане на безпилотен дрон захранван от слънчеви батерии
Прочети статията

Бианор Сървисиз се присъединява към глобалната партньорска програма на Brightcove
Прочети статията

Бианор Сървисиз добавя още два проекта в областта на отбраната по линия на EDF
Прочети статията

Бианор Холдинг

Дружеството обединява група от високо-технологични ИТ компании, които изпълняват софтуерни услуги с голяма добавена стойност за редица технологични лидери по целия свят.

Контакти

Свържете се с нас

тел. 02 460 4200
тел. 0889 255 075
info@bianor-holding.bg